Προφίλ

Η Blink Graphic Art & Design είναι δημιουργικό γραφείο. Η αιτία που προκάλεσε την δημιουργία του είναι ας το πούμε το "καλλιτεχνικό" γονίδιο που υπάρχει μέσα μας. Σκοπός του είναι να παράγει ιδέες, να τις πλαισιώνει με τέχνη και να τις εφαρμόζει στις απαιτήσεις ενός προϊόντος ή μιας επιχείρησης.

Οι τομείς πάνω στους οποίους προσφέρει τις υπηρεσίες γραφιστικής και σχεδιασμού και εφαρμόζει τις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχει συγκεντρώσει είναι:

 

1) εταιρική ταυτότητα,

2) έντυπο – σελιδοποίηση,

3) διαδίκτυο – ιστοσελίδες,

4) διαφημιστική καταχώρηση,

5) εικονογράφηση,

6) υπαίθρια επικοινωνία (εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους),

7) συσκευασία.

 

Έχει στο δυναμικό της άτομα εκπαιδευμένα και με υψηλή τεχνογνωσία όπου εστιάζουν με υπευθυνότητα και συνέπεια στις απαιτήσεις κάθε project δίνοντας έμφαση στο αισθητικό αποτέλεσμα αλλά και την μείωση του κόστους χωρίς να γίνονται συμβιβασμοί στην ποιότητα.

Ελληνικά | English