Στόχοι

Ο λόγος ύπαρξης της Blink Graphic Art & Design είναι η παροχή υπηρεσιών γραφιστικής υψηλού επιπέδου.

 

Κύριος στόχος του δημιουργικού γραφείου μας είναι να καλύπτει γραφιστικές ανάγκες που δημιουργούνται σε οποιοδήποτε χώρο προσφέροντας δημιουργικότητα, άρτιες γνώσεις του αντικειμένου, άμεση και γρήγορη ανταπόκριση και όλα αυτά σε επαγγελματικό επίπεδο.

 

Επίσης στόχος της εταιρίας είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στο χώρο της προώθησης και της διαφήμισης μιας εταιρίας ή ενός προϊόντος. Αυτό το καταφέρνει μέσα από το ευρύ πλαίσιο συνεργατών που διαθέτει, όπως τυπογραφία, φωτογραφικά studio, προγραμματιστές, εταιρίες διανομής εντύπου κ.α.

 

Παράλληλα ένας ακόμα στόχος είναι η θέσπιση εξωτερικής συνεργασίας με εκδοτικούς οίκους, διαφημιστικές εταιρίες, αυτόνομους διαφημιστές, εταιρίες marketing και προώθησης πωλήσεων, τυπογραφία, φωτογραφικά studio, για την κάλυψη πάγιων ή περιστασιακών γραφιστικών αναγκών.

Ελληνικά | English