Αξίες

  • Οφείλουμε να εργαζόμαστε προς όφελος των πελατών μας και να επιτυγχάνουμε την ικανοποίησή τους ανεξάρτητα από τη δυσκολία ή το μέγεθος των εργασιών.

  • Ευθύνη μας είναι να εστιάζουμε στις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

  • Οφείλουμε να μην αποδεχόμαστε ταυτόχρονα περισσότερες από μια αναθέσεις εργασιών, όταν αυτές ανατίθενται από ευθέως ανταγωνιστικούς πελάτες, χωρίς προηγουμένως να ενημερώσουμε τον πελάτη με εξαίρεση τις εργασίες εκείνες οι οποίες συνηθίζεται να ανατίθενται σε ένα σχεδιαστή από πολλούς ανταγωνιστές ταυτόχρονα.

  • Οφείλουμε να διαχειριζόμαστε απόλυτα εμπιστευτικά τις πληροφορίες που προέρχονται από τον πελάτη και να μην κοινοποιούμε τις πληροφορίες αυτές χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του πελάτη.

  • Οφείλουμε να εξελισσόμαστε σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που αλλάζει γρήγορα και να συμβαδίζουμε με τις νέες τεχνολογικές προόδους και τις επιταγές της σύγχρονης αισθητικής.

  • Να διαφυλάσσουμε την τιμή και την ακεραιότητα του επαγγέλματος.

Ελληνικά | English