Εταιρική ταυτότητα

Η εταιρική ταυτότητα έχει ως σκοπό τη δημιουργία μιας αναγνωρίσιμης προς τα έξω εικόνας για την εταιρία.

Οφείλει να είναι μοναδική, να αντιπροσωπεύει τον χαρακτήρα της, να σχετίζεται με το αντικείμενο το οποίο ασχολείται, να φανερώνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει. Τέλος, πρέπει κάποιος βλέποντας οποιοδήποτε στοιχείο της, να αναγνωρίζει άμεσα την εταιρία και να το συνδέει με αυτή.

Η blink επιδιώκει μέσα από τον σχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας, πέρα από την αναγνωρισιμότητα, να προσδώσει επιπλέον κύρος και ποιότητα σε μια εταιρία, υψηλότερο επίπεδο στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει και να την κάνει να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό.

 

Σχεδιασμός βασικής εταιρικής ταυτότητας

 • Λογότυπο – Σήμα

 • Επαγγελματική κάρτα

 • Επιστολόχαρτο (Α & Β σελίδα)

 • Φάκελος DL

 

Εφαρμογές εταιρικής ταυτότητας

 • Folder

 • Αυτοκόλλητο επικοινωνίας

 • Φάκελοι άλλου μεγέθους (πλην DL)

 • Έντυπο “With compliments”

 • Εμπορικά έντυπα, μηχανογραφικά ή μπλοκ (Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής, πιστωτικό σημείωμα, κτλ.)

 • Fax Cover

 • CD/DVD Cover

 • Σφραγίδα

 • Εξωτερική σήμανση καταστήματος (ταμπέλα, φωτεινή επιγραφή, πυλώνας, επιγραφή σε βιτρίνα)

 • Σχεδιασμός οχημάτων

 • Στολές προσωπικού

Ελληνικά | English